ஃபண்ட் கிளினிக் : ஓய்வுக்காலத்துக்கு ரூ.1 கோடி இலக்கு..! – முதலீட்டு ஆலோசனை