ஃபண்ட் கிளினிக் : சந்தை இறக்கம்… முதலீட்டைத் தொடரலாமா?