ஃபண்ட் கிளினிக் : 10 ஆண்டுகள்… ரூ.1 கோடி இலக்கு..! – எவ்வளவு முதலீடு..?