ஃபண்ட் கிளினிக் : 13,000 ரூபாய்… 13 ஃபண்டுகளில் முதலீடு!