அதிக ஃபண்டுகளில் முதலீடு! – ரிஸ்க்கைக் குறைக்க உதவுமா?